top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CABARET LA BONBONNIERE KAARTVERKOOP – FEBRUARI 2024

 

 

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant (hierna de “Klant” genoemd) van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “CGV”) waarvan hij op de hoogte is, hetzij op de website van Cabaret La Bonbonnière op het volgende adres: https://www.cabaretlabonbonniere.com/conditionsgenerales, of, op verzoek, bij de ticketservice van Cabaret La Bonbonnière gelegen 157 rue du Molinel, 59800 Lille / Tel. +33 (0)3 28 53 09 14 (hierna het “Ticketkantoor”).

 

ARTIKEL 1 – DIENSTEN – PRIJZEN

 

1.1 – Prijzen zijn inclusief diner met drankjes op het menu en de show (hierna de “Formule Maaltijd” “Diner” of “Lunch” in “Klassieke Formule” “Zeemeermin Formule” “Fantastic Formule” of “Pleasure Formule” ") met uitzondering van de keuze van de formule ter plaatse waarbij de prijs van de maaltijd met de dranken voorzien op het menu niet inbegrepen zijn (hierna de "Maaltijdkeuze van de formule ter plaatse" ter plaatse te kiezen of in Show only (hierna de "Show only") en zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen, inclusief beheerkosten, exclusief reserveringskosten inclusief huurkosten, verwerkings- en verzendkosten en exclusief verzekeringskosten.

 

1.2– De door Le Cabaret La Bonbonnière gecommuniceerde prijzen variëren afhankelijk van de Dienst, de dag en het tijdstip van de Dienst.

 

Deze prijzen zijn beschikbaar op de website van Cabaret La Bonbonnière op het volgende adres: https://www.cabaretlabonbonniere.com of in de brochures die voor het publiek beschikbaar worden gesteld aan de kassa of op aanvraag bij Cabaret La Bonbonnière, 157, Rue du Molinel , 59800 RIJSEL

 

1.3– Elke andere dienst die niet is inbegrepen in de Dienst die onder de initiële bestelling valt, zal resulteren in aanvullende facturering. De kosten voor kleedkamers zijn gratis.

 

1.4– Cabaret La Bonbonnière behoudt zich het recht voor om een ​​identiteitsbewijs te vragen van elke persoon die het kindertarief aanvraagt.

 

1.5– La Bonbonnière behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij de Dienst echter wordt gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de bestellingen worden geregistreerd.

 

Promotieaanbiedingen kunnen, onder voorbehoud van specifieke voorwaarden, worden aangeboden door La Bonbonnière.

 

ARTIKEL 2 – RESERVERING – RUILEN / ANNULEREN

 

2.1 – Bestelling / Reservering: alvorens een bestelling te plaatsen, erkent de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze in hun geheel te hebben aanvaard.

In geval van een bestelling op de website gebeurt deze bevestiging door het vakje “Ik erken dat ik de Algemene Voorwaarden en het Vertrouwelijkheidsbeleid heb gelezen, ik aanvaard ze” aan te vinken. Nog steeds op internet is de verkoop pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail van Cabaret La Bonbonnière met vermelding van het reserveringsnummer (hierna “Reservering”).

De Klant betaalt het bedrag van de Dienst onmiddellijk, ongeacht de bestelmethode die voor de Reservering wordt gebruikt.

 

2.2 - Plaatsing: Omdat La Bonbonnière elke avond wordt opgebouwd, kunnen er geen klachten bestaan ​​over de toewijzing van plaatsen in de zaal.

 

2.3– Het totaal aantal gereserveerde plaatsen per persoon kan niet meer bedragen dan 20 tickets per bestelling, tenzij anders overeengekomen.

 

2.4 – Ruilen/Annuleren: bij toepassing van de voorwaarden van artikel 221-28 12° van het Consumentenwetboek geniet de Klant geen herroepingsrecht. Het voor de Dienst uitgegeven ticket kan niet worden geretourneerd, terugbetaald of geruild. Als de Klant zijn reservering annuleert, blijft de prijs die de Klant voor het ticket heeft betaald, als compensatie verworven door La Bonbonnière.

In geval van annulering van de Dienst door La Bonbonnière moeten verzoeken om terugbetaling uiterlijk 6 maanden na de datum waarop de geannuleerde Dienst verschuldigd was, worden verzonden naar het ticketkantoor van Cabaret La Bonbonnière of naar het volgende e-mailadres: info&cabaretlabonbonniere.com. spelen zich af.

 

ARTIKEL 3 – OVERMACHT

 

3.1– Een geval van overmacht in de zin van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt beschouwd als elke gebeurtenis, redelijkerwijs onvoorzienbaar en onoverkomelijk voor La Bonbonnière, die het onmogelijk of aanzienlijk lastiger maakt om alle of een deel van haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de Dienst na te komen. .

De volgende gebeurtenissen zullen in het bijzonder als gevallen van overmacht worden beschouwd, zonder dat deze lijst uitputtend is: natuurrampen, slecht weer, brand, overstroming, aardbeving, staking of enige andere sociale beweging, stroomstoring, embargo, sabotage, tussenkomst van burgerlijke of militaire autoriteiten, oorlogshandelingen, verklaarde of niet-aangegeven vijandelijkheden, terroristische daden of rellen.

3.2– La Bonbonnière zal niet worden geacht haar verplichtingen niet na te komen indien de uitvoering van haar verplichtingen onder de Dienst wordt belemmerd, verhinderd of vertraagd door een geval van overmacht en haar aansprakelijkheid kan in dit geval niet worden ingeroepen voor eventuele schade. welke oorzaak dan ook.

 

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

 

4.1– Indien u online of telefonisch bestelt, vindt de betaling plaats met een creditcard via ons online platform.

Als u bij de Ticketing-service bestelt, kunt u betalen met een creditcard, contant of met ANCV. De volgende bankkaarten worden geaccepteerd: Carte Bleue, Visa, Mastercard.

 

4.2– Bij online bestellen is per bestelling slechts één betaalmethode toegestaan.

 

ARTIKEL 5 – VEILIGHEID VAN BETALINGEN EN PERSOONSGEGEVENS BIJ HET ONLINE BESTELLEN VAN EEN TICKET

 

5.1 – Veiligheid van de betalingen: La Bonbonnière heeft haar betalingssysteem toevertrouwd aan een dienstverlener die gespecialiseerd is in het beveiligen van online betalingen en die de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens van de Klant garandeert, beveiligd door het SSL-protocol, dat systematisch de geldigheid van de betalingsrechten controleert. door de bankkaart van de Klant en codeert alle uitwisselingen om de vertrouwelijkheid te garanderen.

 

5.2– Persoonsgegevens: Door te bestellen via de website van Cabaret La Bonbonnière, stemt de Klant in met het gebruik door La Bonbonnière van hem betreffende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede verwerking van de bestellingen.

La Bonbonnière verbindt zich ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor informatiedoeleinden en commerciële aanbiedingen met betrekking tot de producten van Cabaret La bonbonnière en deze niet aan derden bekend te maken, behalve op verzoek van een door de wet gemachtigde gerechtelijke of administratieve autoriteit die om de mededeling van gegevens zou verzoeken. deze informatie.

Al deze informatie wordt met nauwkeurigheid en discretie behandeld en de verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en wordt gewaarborgd in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het Privacybeleid.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving profiteert de Klant op elk moment van een recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van de verwerking van gegevens die hem betreffen, zoals beschreven in het Privacybeleid.

Om dit recht uit te oefenen en informatie te verkrijgen, hoeft de Klant eenvoudigweg een verzoek in te dienen bij La Bonbonnière

Om ervoor te zorgen dat La Bonbonnière aan het verzoek van de Klant kan voldoen, moet de Klant haar de elementen sturen die nodig zijn voor haar identificatie; hun naam, voornaam, adres en e-mailadres, per e-mail naar het volgende adres: info@cabaretlabonbonniere.com of per post naar het volgende adres: Cabaret La Bonbonnière, Ticket Office, 157, Rue du Molinel, 59800 Lille.

 

WAARSCHUWING: de verwerkingstijden voor verzoeken van klanten zullen noodzakelijkerwijs langer zijn als het verzoek per post wordt gedaan, vanwege materiële en technische beperkingen.

 

ARTIKEL 6 - TICKET / ELEKTRONISCH TICKET

 

6.1– Elk ticket, al dan niet elektronisch, is voorzien van een streepjescode en unieke gegevens op het ticket, waarvan de presentatie één Klant unieke toegang geeft tot de zaal Cabaret La Bonbonnière voor de enige dienst waarvoor het is uitgegeven. Enkel de eerste vertoon van het ticket geeft toegang tot de zaal Bonbonnière. Elke volgende presentatie van hetzelfde ticket of een kopie ervan wordt automatisch geweigerd wanneer de barcode wordt gelezen.

 

6.2– De Klant is verantwoordelijk voor het behoud en het gebruik dat van zijn ticket wordt gemaakt.

Het ticket kan niet worden vervangen in geval van verlies, diefstal of vernietiging.

 

6.3– De Klant is verantwoordelijk voor het afdrukken van het elektronische ticket, dat van goede kwaliteit moet zijn. Elk slecht afgedrukt, bevuild, beschadigd of onleesbaar elektronisch ticket wordt niet geaccepteerd en als ongeldig beschouwd en geeft geen toegang tot de Bonbonniere-zaal.

 

6.4– De doorverkoop van kaartjes, al dan niet elektronisch, is verboden onder de voorwaarden van de wet van 27 juni 1919 ter bestrijding van de handel in theaterkaartjes. Elke reproductie van het ticket, al dan niet elektronisch, is verboden, in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 7 - INTERNE REGELS EN VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT CABARET LA BOBONNIÈRE

7.1– Door een ticket te kopen erkent en aanvaardt de Klant dat in het kader van de strijd tegen COVID-19 aan de Klant bij de ingang en in Cabaret La Bonbonnière gezondheidsmaatregelen kunnen worden opgelegd, die de Klant zonder voorbehoud zal respecteren. Iedereen die weigert zich aan deze gezondheidsmaatregelen te onderwerpen, wordt de toegang tot Cabaret La Bonbonnière geweigerd, zonder dat hij aanspraak kan maken op terugbetaling van zijn ticket.

 

7.2– Om u in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen, gaan de deuren van Cabaret La Bonbonnière open om 19.45 uur voor een Dinner Show of om 21.15 uur voor de show alleen van dinsdag tot zaterdag of op zondag om 13.00 uur. voor een lunchshow of een show van 14.45 uur alleen, vóór aanvang van de show. De toegangsdeuren sluiten 10 minuten voor aanvang van de beurs. Mensen die zich na het sluiten van de deuren bij de ingang van Cabaret La Bonbonnière melden, kunnen worden geweigerd. Na aanvang van de show wordt geen toegang meer verleend en wordt er geen restitutie verleend.

 

7.3– Cabaret La Bonbonnière stelt alles in het werk om de Klant een Dienst aan te bieden die aan zijn/haar verwachtingen voldoet. De volgorde, inrichting of distributie van de Show blijft ter beoordeling van Cabaret La Bonbonnière, en er kunnen geen klachten worden ingediend in geval van wijziging in de programmering of distributie.

Onderbreking van de Show voor meer dan de helft van de duur ervan kan geen aanleiding geven tot enige terugbetaling of claim.

 

7.4– Diner en/of drankjes, indien inbegrepen in de door de Klant gekozen Dienst, worden geserveerd vóór aanvang van de Show.

 

7.5– Minderjarigen worden toegelaten in Cabaret La Bonbonnière, onder toezicht van een volwassene.

Gezien de wettelijke bepalingen gericht op de bescherming van minderjarigen mag er door een minderjarige geen alcoholische drank worden besteld en behoudt La Bonbonnière zich het recht voor om een ​​identiteitsbewijs te vragen ter verificatie van de leeftijd van de persoon die de drank wil bestellen.

 

7.6 – Correcte kledij (geen slippers, korte broeken, bermuda’s of sportoutfits/schoenen en geen tanktops voor heren) en respectvol gedrag tegenover medewerkers en artiesten van Cabaret La Bonbonnière zijn vereist.

La Bonbonnière behoudt zich het recht voor om elke Klant die de goede werking van de Dienst verstoort de toegang te weigeren of te verwijderen, zonder enige terugbetaling of compensatie.

 

7.7– Om veiligheidsredenen worden rugzakken, koffers en andere grote bagage, met uitzondering van kleine handtassen, niet geaccepteerd in de kamer of in de kleedkamer. Iedereen die deze maatregel niet respecteert, wordt de toegang tot Cabaret La Bonbonnière geweigerd.

 

7.8– Dieren zijn niet toegestaan ​​in de vestiging van Cabaret La Bonbonnière, met uitzondering van blindengeleide- of hulphonden, die mensen begeleiden die in het bezit zijn van een gehandicaptenkaart en een voorrangskaart voor gehandicapten, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Er wordt gespecificeerd dat honden met emotionele ondersteuning (of enig ander dier) niet worden geaccepteerd binnen Cabaret La Bonbonnière.

 

7.9– Het is ten strengste verboden om de zaal Cabaret La Bonbonnière en de Show geheel of gedeeltelijk te fotograferen, filmen of op te nemen. Elke overtreding van dit verbod zal worden bestraft met inbeslagname van het apparaat tot het einde van de dienst of uitzetting van de Klant, zonder enige terugbetaling of compensatie, en kan ook worden vervolgd voor de rechtbank.

 

7.10 – Mobiele telefoons moeten tijdens de Show uitgeschakeld zijn.

 

7.11– Het is verboden de teksten, logo's, afbeeldingen of andere elementen te reproduceren die voorkomen op de website van Cabaret La Bonbonnière, op het ticket, op e-mails verzonden door Cabaret La Bonbonnière of op enig ander document uitgegeven door Cabaret La Bonbonnière.

 

7.12– Le Cabaret La Bonbonnière wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade met betrekking tot voorwerpen die door de Klant zijn meegebracht en die niet zijn gedeponeerd in de daartoe voorziene lokalen.

 

7.13– Cabaret La Bonbonnière is een geheel rookvrije ruimte.

 

7.14 – In geval van audiovisuele opname van de Show wordt de Klant geïnformeerd dat zijn/haar afbeelding daar kan verschijnen.

 

7.15- Ondernemingsraden, oprichtingscomités, gemeenschappen en groepen van allerlei aard erkennen te zijn geïnformeerd dat e-tickets die rechtstreeks bij de organisator zijn gekocht en elektronisch in PDF-formaat zijn verzonden en thuis kunnen worden afgedrukt, zijn voorzien van een enkele codebalk. De geldigheid van tickets wordt bij de ingang van het festival gecontroleerd en geregistreerd met behulp van een barcodelezer.

Enkel de eerste persoon die het ticket kan tonen, wordt toegelaten tot het evenement. Zij wordt verondersteld de rechtmatige drager van het ticket te zijn. Onder deze voorwaarden worden fotokopieën, imitaties en vervalsingen niet geaccepteerd. Een kopie of een ander e-ticket, al dan niet frauduleus, dat een tweede keer wordt voorgelegd, kan dus geen toegang tot het festival aan de houder ervan verlenen.

 

Werkcommissies, vestigingscommissies, gemeenschappen en groepen van allerlei aard erkennen hierbij geïnformeerd te zijn en zien af ​​van elke claim en/of vervolging tegen de organisator in geval van meervoudige vertoning van tickets met dezelfde barcode en weigering van toegang tot een tweede vertoning. Het is hun verantwoordelijkheid om de begunstigden van deze tickets ervan op de hoogte te stellen dat het maken van een kopie een frauduleuze handeling is.

 

behoudt de organisator zich het recht voor om, naast het weigeren van toegang aan een houder van een reeds gescand ticket, de organisatie die de bestelling heeft geplaatst, te vervolgen.

 

ARTIKEL 8 - TOEPASSELIJK RECHT / BEMIDDELING / TOESCHRIJVING VAN JURISDICTIE

 

8.1– Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

8.2 – Onverminderd de dwingende bepalingen die van toepassing zijn onder de wetgeving van het land van de Klant op grond van Gemeenschapsverordeningen of internationale verdragen en het gebruik van een bemiddelingsprocedure onder de voorwaarden hiervan, zullen alle geschillen tussen de Partijen, van welke aard dan ook, onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken.

Partijen zullen in ieder geval trachten een minnelijke oplossing van het geschil te vinden, voorafgaand aan verwijzing naar de bevoegde rechter.

 

8.3– De Klant heeft vóór iedere gerechtelijke actie de mogelijkheid om een ​​minnelijke schikking te zoeken, in het bijzonder via de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in dit artikel, een beroep doen op de hulp van een consumentenvereniging of een ander advies van zijn keuze.

 

8.4– In geval van een geschil kan de Klant met voorrang contact opnemen met de ticketservice Cabaret La Bonbonnière op het volgende nummer +33(0)3.28.53.09.14 (nummer zonder toeslag vanaf een vaste lijn in Europees Frankrijk), maandag tot vrijdag behalve feestdagen of feestdagen, van 10.00 tot 17.00 uur, of per e-mail naar info@cabaretlabonbonnière.com of per post naar Cabaret La Bonbonnière, Ticket Office, 157 Rue du Molinel, 59800 Lille.

In geval van een mislukte klacht bij de Ticketing Service of bij gebrek aan een reactie van deze dienst binnen twee (2) maanden, kan de Klant het geschil met betrekking tot een bestelling of deze Algemene Voorwaarden die hem verzetten, voorleggen aan Cabaret La Bonbonnière heeft een bemiddelaar die in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal proberen de partijen bij elkaar te brengen met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

In dit geval kan de Klant contact opnemen met de bemiddelaar waarnaar wordt verwezen op de website voor consumentenbemiddeling van het portaal Economie en Financiën https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso, rubriek “raadpleeg de lijst van bemiddelaars” voor de “Theaters , shows, musea” sector: https://www.mtv.travel/.

Houd er rekening mee dat het geschil niet door de consumentenbemiddelaar kan worden onderzocht wanneer:

a) De Klant rechtvaardigt niet dat hij eerder heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met Cabaret La Bonbonnière op te lossen door middel van een schriftelijke klacht;

b) Het verzoek is kennelijk ongegrond of beledigend;

c) Het geschil is eerder onderzocht of wordt onderzocht door een andere mediator of door een rechtbank;

d) De Klant heeft zijn verzoek ingediend bij de bemiddelaar binnen een termijn van meer dan één jaar vanaf zijn schriftelijke klacht bij Cabaret La Bonbonnière;

e) Het geschil valt niet binnen de reikwijdte van zijn jurisdictie.

De Cliënt wordt binnen drie weken na ontvangst van zijn dossier door de bemiddelaar op de hoogte gebracht van de afwijzing van zijn bemiddelingsverzoek.

Om zijn verzoek tot bemiddeling in te dienen beschikt de Klant over een klachtenformulier dat toegankelijk is op de website van de bemiddelaar.

 

8.5– Het staat de Cliënt en La Bonbonnière vrij om een ​​beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren en, in geval van een beroep op bemiddeling, de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.

bottom of page