top of page

PRIVACYBELEID

 

LAATSTE BIJGEWERKT: FEBRUARI 2024

 

 

 

Dit vertrouwelijkheidsbeleid (hierna het “Vertrouwelijkheidsbeleid”) beschrijft de manier waarop de vennootschap La Bonbonnière 2. S.A.R.L, naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.000 euro, geregistreerd bij de RCS van Lille Métropole onder nummer 807 805 486, met hoofdkantoor op 157 Rue Du Molinel, 59800 Lille Frankrijk (hierna “La Bonbonnière 2”) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers (hierna de “Gebruikers”) die de functies en diensten bezoeken of gebruiken die worden aangeboden op de Cabaret La Bonbonnière-website die toegankelijk is vanaf de adressen www.cabaretlabonbonniere.com. De persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij Cabaret La Bonbonnière kan gecontacteerd worden op het volgende adres: info@cabaretlabonbonniere.com

Onder persoonsgegevens wordt verstaan ​​alle informatie die betrekking heeft op de Gebruiker, op een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn (in het bijzonder zijn naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, foto, curriculum vitae, hierna “Persoonsgegevens” genoemd.

Het vertrouwelijkheidsbeleid is gemeenschappelijk voor alle verwerkingen uitgevoerd door Le Cabaret La Bonbonnière en maakt integraal deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden voor kaartverkoop, die de Gebruiker moet lezen en, indien van toepassing, moet accepteren.

La Bonbonnière nodigt de Gebruiker daarom uit om de algemene voorwaarden van het Vertrouwelijkheidsbeleid goed te lezen vóór elk gebruik van de site en vóór elke mededeling van zijn Persoonsgegevens.

Het Vertrouwelijkheidsbeleid is permanent toegankelijk, buiten de onderhoudsperiodes, voor elke Gebruiker van de site, door te klikken op de link getiteld “Vertrouwelijkheidsbeleid” die onderaan de internetpagina’s van de site verschijnt.

 

 

 

1. ETHIEK

 

La Bonbonnière beschermt de privacy van Gebruikers door de huidige wetgeving te respecteren.

Daartoe verzamelt en verwerkt La Bonbonnière de Persoonsgegevens van Gebruikers in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Het Privacybeleid beschrijft de manier waarop La Bonbonnière Persoonsgegevens gebruikt en informeert Gebruikers over de maatregelen die La Bonbonnière heeft genomen om de bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd. , (hierna de “Wet op de Gegevensbescherming”) en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

 

2. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

2.1 Om de site te raadplegen en te bezoeken hoeft de Gebruiker in principe geen Persoonsgegevens over hem of haar mee te delen.

Het is waarschijnlijk dat La Bonbonnière alleen Persoonsgegevens van Gebruikers verzamelt via de rubrieken “IK RESERVE”, “IK KOOP”, “CONTACT”, “VERZENDEN”, “SCHRIJF U IN OP DE NIEUWSBRIEF”, “ONZE AANBIEDINGEN”, “RESERVATIERUIMTE”, “ MIJN ACCOUNT” of “ZONDER”, om een ​​goede opvolging van de verzoeken van de Gebruiker te garanderen.

 

2.2 Elke gebruiker die zich wil abonneren op de nieuwsbrief, een account wil openen, een bestelling wil plaatsen of een reservering wil maken via de site, moet een gedetailleerd registratieformulier invullen, zijn identiteit opgeven, een geldig e-mailadres opgeven en zijn instemming met de algemene gebruiksvoorwaarden bevestigen. (CGU) en de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden (CGV) en dit Vertrouwelijkheidsbeleid.

 

2.5 Bij het verzamelen van Persoonsgegevens verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe uitsluitend volledige, nauwkeurige en actuele informatie mee te delen en de belangen of rechten van derden niet te schaden.

De informatie die essentieel is om de hierboven beschreven missies te vervullen, wordt op de verschillende pagina's van de betrokken Sites aangegeven met een asterisk. Overige informatie is optioneel.

 

3. DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens door Cabaret La Bonbonnière is de uitvoering van het contract en precontractuele maatregelen of de toestemming van de Gebruikers.

La Bonbonnière verwerkt Persoonsgegevens om in het bijzonder:

– de Gebruiker informatie sturen met betrekking tot de activiteit van Cabaret La Bonbonnière;

– Gebruikersprofielen en bestellingen beheren voor verschillende accounts;

– het beheren van reserverings- en ticketdiensten;

– het uitvoeren van operaties die verband houden met de bevordering van de activiteiten van Cabaret La Bonbonnière, met inbegrip van commerciële prospectie en het beheer van technische prospectieactiviteiten (waartoe met name technische operaties behoren zoals standaardisatie, verrijking en deduplicatie) met inachtneming van de geldende bepalingen;

– zorgen voor het beheer van gebruikersverzoeken en het ontwikkelen van de statistieken die nodig zijn om de site te verbeteren;

– het organiseren van wedstrijden, loterijen of andere promotionele activiteiten;

– zorgen voor het beheer van verzoeken om toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, portabiliteit en beperking van de verwerking in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

 

4. BEWAREN EN BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

4.1 Duur van bewaring van Persoonsgegevens

Over het algemeen worden Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de relaties tussen La Bonbonnière en Gebruikers. De bewaartermijnen van Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens worden door La Bonbonnière bewaard gedurende de gehele duur van het effectieve gebruik van de Site door de Gebruiker en, indien van toepassing, gedurende een periode van maximaal 3 jaar vanaf de laatste verbinding van de Gebruiker met zijn account.

Aan het einde van deze periode van 3 jaar kan La Bonbonnière opnieuw contact opnemen met de Gebruiker om te vragen of hij zijn account wil behouden en informatie wil blijven ontvangen met betrekking tot de activiteit van Cabaret La Bonbonnière. Bij gebrek aan een positief en expliciet antwoord van de Gebruiker worden zijn/haar Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de geldende bepalingen.

Persoonsgegevens waarmee het bewijs van een aankoop of reservering kan worden opgesteld, kunnen echter worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (in het bijzonder die bepaald door het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Consumentenzaken).

Alle behandelingen die La Bonbonnière waarschijnlijk zal uitvoeren, zijn samengevat in de onderstaande tabel:

 

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Doeleinden

 

 

Beheer van de registratie en verzending van de nieuwsbrief

 

 

Verzamelde gegevens en wijze van verzamelen:

 

– Titel, e-mailadres, geboortedatum, land op http://www.cabaretlabonbonniere.com

– E-mailadres, geboortejaar, geslacht, land op http://www.cabaretlabonbonniere.com

– Naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord op http://www.cabaretlabonbonniere.com

– Naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoon, wachtwoord, stad, regio, postcode, land op http://www.cabaretlabonbonniere.com

 

Verzameling uitgevoerd via: formulieren op de officiële websites van Cabaret La Bonbonnière

 

Gegevensbeheerder:

 

SARL LA BOBONNIÈRE 2

 

Rechtsgrondslag voor verwerking:

 

De toestemming van de betrokken personen wordt geformaliseerd door het verzenden van de registratie en door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden en het vertrouwelijkheidsbeleid

 

De duur van het gesprek:

 

Drie (3) jaar vanaf de verzameling of het laatste inkomende contact

 

Ontvangers:

 

– De marketingafdeling van Cabaret La Bonbonnière

 

 

 

Contact – aanvullende informatie voor klanten/bezoekers van de officiële Cabaret La Bonbonnière-sites, vooral via chat

 

 

Verzamelde gegevens en wijze van verzamelen:

 

– Inhoud van het gesprek tussen de klant/bezoeker van de site www.cabaretlabonbonniere.com en de reserveringsagent die de aanvraag verwerkt,

– IP-adres van de bezoeker, burgerlijke staat, identiteit, aantal gesprekken, antwoorden op de tevredenheidsenquête

 

Verzameling beheerd via livechat op de pagina's van de site www.cabaretlabonbonniere.com, beheerd door het bedrijf Wix

 

Gegevensbeheerder:

 

Cabaret La Bonbonniere

 

Rechtsgrondslag voor verwerking:

 

Toestemming van betrokkenen

 

De duur van het gesprek:

 

– Drie (3) jaar vanaf de verzameling of het laatste inkomende contact

– Video/gesprek/sms: 12 maanden op actieve basis

– Tussenarchief: vijf (5) jaar

– Andere gegevens (aantal bekeken pagina's, datum en tijd van de sessie, browsertaal, site-identificator, browseduur, enz.): Eén (1) dag door de onderaannemer, of 12 maanden voor het aantal bezoeken aan de site of de unieke identificatie van de bezoeker.

Ontvangers:

 

– De afdeling Strategische Marketing

– De reserveringsservice

– De onderaannemer die het opzetten van de livechatdienst (WIX) mogelijk maakt

 

 

 

Contact – aanvullende informatie voor klanten / bezoekers van de officiële Cabaret la Bonbonnière-sites

 

 

 

Verzamelde gegevens en wijze van verzamelen:

 

– Inhoud van het contactverzoek tussen de klant/bezoeker van de site www.cabaretlabonbonniere.com en de reserveringsagent die het verzoek verwerkt.

 

Gegevensbeheerder:

 

Cabaret La Bonbonniere

 

Rechtsgrondslag voor verwerking:

 

Toestemming van betrokkenen

 

De duur van het gesprek:

 

– Drie (3) jaar vanaf de verzameling of het laatste inkomende contact

– Video/gesprek/sms: 12 maanden op actieve basis

– Tussenarchief: vijf (5) jaar

– Andere gegevens (aantal bekeken pagina's, datum en tijd van de sessie, browsertaal, site-identificator, browseduur, enz.): Eén (1) dag door de onderaannemer, of 12 maanden voor het aantal bezoeken aan de site of de unieke identificatie van de bezoeker.

 

Ontvangers:

 

– De afdeling Strategische Marketing

– De reserveringsservice

 

 

 

Reservering – beheer van reserveringen via de officiële website van Cabaret La Bonbonnière

 

Statistieken over doelgroepmetingen

 

 

 

Verzamelde gegevens en wijze van verzamelen:

 

– Titel, achternaam, voornaam, bedrijf, postadres, e-mailadres, telefoon, geboortedatum, postcode, stad, land

- Transactie data

Ophaalservice via: formulier op de reserveringssite van Cabaret La Bonbonnière: https://www.cabaretlabonbonniere.com/nos-menus

 

Gegevensbeheerder:

 

Cabaret La Bonbonniere

 

Rechtsgrondslag voor verwerking:

 

Uitvoering van het contract

 

De duur van het gesprek:

 

Tien (10) jaar als boekhoudkundige documenten en ondersteunende documenten

 

Ontvangers:

 

- Boekingsservice

- Informaticadienst

 

 

 

4.2 Beveiligingsmaatregelen

La Bonbonnière verbindt zich ertoe alle passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen verlies, verduistering, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

De computersystemen die worden gebruikt voor de opslag van Persoonsgegevens zijn uitgerust met een softwarebeveiligingssysteem. Fysieke en elektronische back-upprocedures voor gegevens verzameld via de site worden geïmplementeerd, in overeenstemming met de huidige Franse en Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Medewerkers van Cabaret La Bonbonnière hebben vanwege hun functie toegang tot Persoonsgegevens en verbinden zich ertoe terzake de grootste vertrouwelijkheid te betrachten.

Het persoonlijke account van elke Gebruiker is alleen toegankelijk via het gebruik van verbindingsidentificatoren, zodat alleen de Gebruiker toegang heeft tot de Persoonsgegevens die op zijn profiel verschijnen. La Bonbonnière herinnert eraan dat deze verbindingsidentificatoren persoonlijk en vertrouwelijk zijn, waarbij de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor het gebruik ervan en de mededeling ervan aan derden.

Voor alle doeleinden raadt La Bonbonnière de Gebruiker aan om uit te loggen bij zijn account en zijn browservenster te sluiten aan het einde van zijn sessie op de Sites.

La Bonbonnière heeft haar betalingssysteem toevertrouwd aan een dienstverlener die gespecialiseerd is in het beveiligen van online betalingen en die de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens van de Gebruiker garandeert, beveiligd door het SSL-protocol, dat systematisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling met de bankkaart van de Gebruiker en codeert alle uitwisselingen om de vertrouwelijkheid te garanderen.

5. GEBRUIKERSRECHTEN

 

In overeenstemming met de huidige regelgeving profiteren Gebruikers op elk moment van het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben en op beperking van de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Gebruikers hebben het recht om te verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens die zijn verzameld toen de gebruiker minderjarig was op het moment van verzameling.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming voor de delen van de verwerking die La Bonbonnière op basis van deze toestemming uitvoert, in te trekken.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om al hun persoonlijke gegevens in een gestructureerd formaat naar hen te laten verzenden, voor het geval ze deze naar een andere gegevensbeheerder willen verzenden.

Gebruikers kunnen op elk moment richtlijnen definiëren, wijzigen en intrekken met betrekking tot het behoud, het wissen en de mededeling van Persoonsgegevens die hen betreffen na hun overlijden (art.85-Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Gebruikers worden geïnformeerd dat La Bonbonnière geen gebruik maakt van geautomatiseerde verwerking van hun persoonlijke gegevens, inclusief profilering, noch van de overdracht van hun persoonlijke gegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Om deze rechten uit te oefenen en informatie te verkrijgen, hoeft de Gebruiker eenvoudigweg een verzoek in te dienen door La Bonbonnière de elementen te sturen die nodig zijn voor zijn identificatie: zijn naam, voornaam, adres en e-mailadres, per e-mail naar het volgende adres: info@cabaretlabonbonniere. com of per post naar het volgende adres, met vermelding van de verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de tabel voor de verwerking van persoonsgegevens (artikel 5.1 hierboven): SARL LA BONBONNIERE 2, Service RGPD, 157 Rue Du Molinel, 59800 LILLE

 

WAARSCHUWING: de verwerkingstijden voor gebruikersverzoeken zullen noodzakelijkerwijs langer zijn als het genoemde verzoek per post wordt gedaan, vanwege materiële en technische beperkingen.

Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).

 

6. COOKIEBELEID

 

Als onderdeel van de werking van de site https://www.cabaretlabonbonniere.com en  (hierna de “Site”), kan La Bonbonnière verplicht zijn om cookies of andere tracers op de terminal van de Gebruiker te installeren.

Vanaf zijn eerste bezoek aan een van de Sites wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van het Vertrouwelijkheidsbeleid en moet hij instemmen met de installatie van de verschillende cookies.

 

6.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekst- of tracerbestand waarmee u uw terminal bij uw volgende bezoeken kunt identificeren en herkennen en u een betere navigatie kunt bieden.

Dit kunnen cookies zijn waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar die een bepaalde hoeveelheid informatie registreren die nodig is voor de navigatie van de gebruiker op de sites (browsetaal, datum en tijd van raadpleging, geraadpleegde pagina's, enz.) of Google Analytics-cookies waarmee de te identificeren Gebruiker (geografische informatie via het IP-adres).

 

6.2 Welke cookies gebruiken wij?

Noodzakelijk: Deze cookies zorgen ervoor dat de Sites optimaal kunnen functioneren, voornamelijk om de huidige status van uw browsen op te slaan. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Functioneel: Deze cookies verbeteren de ervaring van de Gebruiker op de Site.

Statistieken: Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Analytics en worden gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers de website gebruiken en om een ​​analyserapport te genereren over hoe de site presteert. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron van waaruit zij toegang hebben gekregen tot de site en de pagina's die in anonieme vorm zijn bezocht.

Advertenties: Deze cookies worden geïnstalleerd om u advertenties te tonen of u informatie te sturen die is afgestemd op uw interesses op onze sites of buiten onze sites wanneer u op internet surft.

6.3 Hoe kunt u zich tegen deze cookies verzetten?

La Bonbonnière informeert de Gebruiker dat hij zich op elk moment kan verzetten tegen het opslaan van technische cookies op de harde schijf van zijn computer door zijn internetbrowser correct te configureren. Daarom bestaat het risico dat het gebruik van de Site wordt verslechterd of zelfs onmogelijk wordt gemaakt.

Voor alle informatie over het configureren van internetbrowsers kan de gebruiker het helpmenu van zijn browser raadplegen, in het bijzonder met betrekking tot de meest gebruikte browsers, via de volgende links:

– voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies;

– voor Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/

– voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en;

– voor Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies;

– voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

6.4 Sociale netwerken

La Bonbonnière biedt de Gebruiker de mogelijkheid om via buttons (Facebook, Twitter, Instagram en Tik-Tok) haar pagina’s op sociale netwerken te raadplegen.

Bij deze gelegenheid gebruiken de plug-ins voor sociale netwerken die op de Sites beschikbaar worden gesteld cookies die het mogelijk maken de navigatie van Gebruikers te volgen, ongeacht of ze zijn geregistreerd bij de sociale netwerken in kwestie of dat ze verbonden zijn met hun persoonlijke account op het moment van browsen. de site. Dankzij de geplaatste cookies kunnen de uitgevers van de verschillende sociale netwerken ook gerichte reclameaanbiedingen op hun respectieve platforms aanbieden.

In deze context oefent La Bonbonnière geen enkele controle uit op de verwerking van Persoonsgegevens die mogelijk wordt uitgevoerd door de redacties van de verschillende betrokken sociale netwerkplatforms, die als enige verantwoordelijk blijven voor hun eigen verwerking, behalve voor de verwerking die voortvloeit uit specifieke instellingen. door La Bonbonnière op deze sociale mediaplatformen, indien van toepassing, waarvoor La Bonbonnière medeverantwoordelijk is voor de verwerking.

La Bonbonnière nodigt de Gebruiker daarom uit om eerst de algemene gebruiksvoorwaarden en het respectievelijke vertrouwelijkheidsbeleid van de genoemde uitgevers van sociale netwerkplatforms te raadplegen als zij gebruik willen maken van de deelknoppen die hen ter beschikking worden gesteld.

 

6.5 Publieksmetingen

Met de doelgroepmetingstool van Google Analytics kunt u het gebruikersgedrag beter begrijpen door anonieme informatie te verzamelen en rapporten over sitegebruiksstatistieken te genereren.

La Bonbonnière heeft in het bijzonder een Google Analytics-functionaliteit geactiveerd waarmee zij rapporten kan verkrijgen over de demografische gegevens en interesses van Gebruikers, om een ​​commercieel aanbod voor te stellen dat is aangepast en beantwoordt aan de geïdentificeerde behoeften van haar klanten.

De verwerking van gegevens gegenereerd door cookies van de Google Analytics-tool kan de overdracht en opslag (inclusief tijdelijke) van deze gegevens op de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten met zich meebrengen. In deze context oefent La Bonbonnière geen controle uit op de uitgevoerde verwerking en nodigt zij de Gebruiker uit om eerst de algemene gebruiksvoorwaarden en het vertrouwelijkheidsbeleid van het bedrijf Google Inc. te raadplegen.

In het geval dat de Gebruiker weigert dat gegevens worden verzameld via de Google Analytics-tool, kan hij of zij de advertentiefuncties van Google Analytics deactiveren, onder meer via advertentie-instellingen, mobiele advertentie-instellingen of andere beschikbare middelen (bijvoorbeeld via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (NAI).

De gebruiker heeft ook de mogelijkheid om de add-on-module voor de deactivering van alle Google Analytics-functionaliteiten, die door het bedrijf Google Inc voor het publiek beschikbaar wordt gesteld, te downloaden en te installeren op de volgende URL: https://support.google.com/analytics/answer /181881?hl=nl

 

8. BIJGEWERKT PRIVACYBELEID

 

Cabaret La Bonbonnière kan zijn vertrouwelijkheidsbeleid wijzigen afhankelijk van veranderingen in de huidige wetgeving en zijn activiteiten.

Elke substantiële wijziging zal op welke wijze dan ook en binnen een redelijke termijn aan de Gebruikers worden meegedeeld, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

bottom of page